Bizimlə əlaqə

 

Ünvan: Xəzər Universiteti (Neftçilər korpusu) 41 Məhsəti küç., AZ1096, Bakı, Azərbaycan

 

Tel.: +994 12 4217916 (230)

WhatsApp: +994 70 8570681

E-mail: englangconf@khazar.org 

 

 

 
Vacib tarixlər

Konfransın keçirildiyi günlər:

2-3 Dekabr

 

Xülasənin qəbulu üçün son tarix:

1 Noyabr

Bildirişin göndərilməsi/Qeydiyyatın başlanması:

28 Oktyabr

Məqalələrin qəbulu (başlanma tarixi):

1 Noyabr

Qeydiyyatdan keçmək üçün son tarix:

12 Noyabr