Meqalə qəbulu

Aşağıdakı mövzular üzrə xüləsə qəbulunu elan edir:

 

Dilçilik

 • Koqnitiv dilçilik
 • Ədəbi-bədii dilin tədqiqi
 • Psixolinqvistika
 • Sosiolinqvistika
 • Funksional dilçilik
 • Semantika və Praqmatika
 • Linqvistik antropologiya / etnoqrafiya
 • Mədəniyyət, identiklik və dil
 • Dilçilik və gender məsələləri
 • Qloballaşma və ingilis dili

 

Tətbiqi dilçilik

 • Tətbiqi dilçiliyin fəlsəfəsi
 • Dilin xarici/ikinci dil kimi mənimsənilməsi
 • Texnologiya vı dilin tədrisi
 • Diskurs təhlili
 • Ədəbi-bədii diskurs təhlili
 • İkidilli təhsil
 • İngilis dili xüsusi məqsədlər üçün
 • Tətbiqi dilçilikdə tədqiqat metodları
 • Dil təhsili
 • Tənqidi tətbiqi dilçilik
 • Dil təhsili siyasəti
 • Siyasət, ideologiya və orfoqrafiya
 • Tərcüməşünaslıq

 

Ədəbiyyat

 • Azərbaycan ədəbiyyatı ingilis dilində
 • Şeir, roman və dram
 • İngilis ədəbiyyatının tarixi
 • Ədəbi tənqid
 • Ədəbiyyatda feminizm
 • Postkolonial ədəbiyyat
 • Ədəbiyyatda orientalizm
 • Ədəbiyyat və media
 • Ekoloji tənqid
Vacib tarixlər

Konfransın keçirildiyi günlər:

2-3 Dekabr

 

Xülasənin qəbulu üçün son tarix:

1 Noyabr

Bildirişin göndərilməsi/Qeydiyyatın başlanması:

28 Oktyabr

Məqalələrin qəbulu (başlanma tarixi):

1 Noyabr

Qeydiyyatdan keçmək üçün son tarix:

12 Noyabr