Əsas məruzəçilər

Prof. Hamlet Isaxanli

Founder and President, Khazar University, Baku, Azerbaijan

 

 

Prof. Rahilya Geybullayeva

Head of the Department of Azerbaijan Literature, Baku Slavic University, Baku, Azerbaijan

 

Prof. Didier Francfort

Université de Lorraine, France

 

Dr. Davoud Kuhi

Islamic Azad University, East Azerbaijan, Iran

 

Dr Antonio Taglialatela

University of Tuscia (Italy), Director Trainings, Englishers' LLL (Turkey)

Vacib tarixlər

Konfransın keçirildiyi günlər:

2-3 Dekabr

 

Xülasənin qəbulu üçün son tarix:

1 Noyabr

Bildirişin göndərilməsi/Qeydiyyatın başlanması:

28 Oktyabr

Məqalələrin qəbulu (başlanma tarixi):

1 Noyabr

Qeydiyyatdan keçmək üçün son tarix:

12 Noyabr