Məqalələrin göndərilməsi

Xülasə və məqalələrinizi aşağıda qeyd edilən ünvana göndərməyiniz sizdən xahiş olunur: englangconf@khazar.org

 
Vacib tarixlər

Konfransın keçirildiyi günlər:

2-3 Dekabr

 

Xülasənin qəbulu üçün son tarix:

1 Noyabr

Bildirişin göndərilməsi/Qeydiyyatın başlanması:

28 Oktyabr

Məqalələrin qəbulu (başlanma tarixi):

1 Noyabr

Qeydiyyatdan keçmək üçün son tarix:

12 Noyabr